Forside

 Vi er oplyst om en skade i rør ud for BS 57.

Vi har haft en entréprenør til at se på skaden, og vi har fra bestyrelsens side bedt om at få skaden udbedret.

Vi har spærret området, og bedt entreprenøren om at lægge plader ud.

Så indtil videre vær opmærksom  og undgå området.

———————

Generalforsamling 2023

REFERAT – generalforsamling i grundejerforeningen

BUDGET 2023 ny version

klik på nedenstående link for at hente mødeindkaldelse, beretning, regnskab mm.

http://kratbjerghusene.dk/wp-content/uploads/2023/04/generalforsamling-2023.pdf

Forår

Vinterbrev 2022

Kære grundejere

Fællesdag
Tak for et flot fremmøde til vores fællesdag. Vi fik ordnet den lille legeplads og er næsten i mål med de ting der skal laves der. Vi fik også fejet rigtig mange blade.
Vi er rigtig glade for at folk møder op, også selvom man måske ikke lige har fået meldt sig til men husk tilmelding, hvis I ønsker at deltage i fællesspisningen efter arbejdet.
Husk at vores fællesdage ligger på faste tidspunkter så sæt kryds i kalenderen allerede nu til:

Forårs fælles dag 3. søndag i maj

Efterårs fællesdag søndag i uge 43

Blade
Selvom vi har fjernet mange blade, ligger der stadig en del. Gå gerne ud og fyld en pose med blade og kør den på genbrugsstationen, så vi slipper af med dem.

Hold øje
Juletid er desværre også tid for flere indbrud. Hjælp hinanden, hold øje med hinandens huse. Hvis man observerer at der lægges markeringer ud eller sættes div reklamer, sedler osv i bilernes for eller bagrude så hjælp hinanden med at fjerne det. Hils også på de mennesker i møder på vores stier da det mindsker lysten til at bryde ind når man er blevet set.

Sne
Vinteren er jo sæson for snefald også i disse globale opvarmningstider. Vi har som altid gode folk til at rydde stierne, men det er ikke altid, at de kan træde til, så hurtigt som sneen falder så: Husk at feje sne, hvis der ikke lige er blevet ryddet og husk, at man altid selv er ansvarlig for at rydde ind til egen matrikel.

Lokalplan 113
Vi minder om, at hvis man har konstruktioner, der ikke lever op til lokalplan 113 for Kratbjerghusene, så bedes man sørge for at bragt det i orden, så lokalplanen overholdes.

Tvivl eller gode råd
Har I henvendelser og spørgsmål til bestyrelsen, skal det ske via email til
kratbjerghusene@kratbjerghusene.dk

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Lise, Christina, Leif, Jens, Martin og Tina

Se brevet i pdf

Sommerbrev 2022

Information til grundejerne april 2022

Referat af generalforsamling 26. april 2022


Hjemmesiden og Facebook:

På grundejerforeningens hjemmeside kan I finde information om grundejerforeningen.

I den åbne Facebookgruppe: Grundejerforeningen Kratbjerghusene er der mulighed for at komme med hurtig information fra en beboer til de øvrige beboere i gruppen.

Har I henvendelser og spørgsmål til bestyrelsen, skal det ske via e-mail til

kratbjerghusene@kratbjerghusene.dk


Spørg ikke hvad grundejerforeningen kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for grundejerforeningen!