Kontakt

Foreningens generelle mail adresse er: kratbjerghusene@kratbjerghusene.dk.

Al henvendelse til bestyrelsen bedes adresseres til den generelle mail adresse medmindre det er en personlig besked.

Bestyrelsen har besluttet at al henvendelse til bestyrelsen, undtaget akut opstået problemer, skal ske skriftlig, gerne på ovenforstående mail adresse. Alle henvendelser vil blive videresendt til alle bestyrelsesmedlemmerne og vil blive besvaret hurtigst muligt.

Bestyrelse:
Formand Kasserer Bestyrelsesmedlem
Lise Kragelund Leif Kristensen  
Bøgesvinget 39 Bøgesvinget 3  
lise@kratbjerghusene.dk leifkr@kratbjerghusene.dk  
 
Bestyrelsesmedlem Suppleant Suppleant
Tina Christiansen  Christina Tørnblad  
Bøgesvinget 11 Bøgesvinget 41  
tina@kratbjerghusene.dk    
 
Revisor Revisor  
Arnth Mørk Thomas Jørgensen  
Bøgesvinget 24 Bøgevej 27