Kontakt

Foreningens generelle mail adresse er: kratbjerghusene@kratbjerghusene.dk.

Al henvendelse til bestyrelsen bedes adresseres til den generelle mail adresse medmindre det er en personlig besked.

Bestyrelsen har besluttet at al henvendelse til bestyrelsen, undtaget akut opstået problemer, skal ske skriftlig, gerne på ovenforstående mail adresse. Alle henvendelser vil blive videresendt til alle bestyrelsesmedlemmerne og vil blive besvaret hurtigst muligt.

Bestyrelse:
Formand Kasserer Bestyrelsesmedlem
Lise Kragelund Leif Kristensen Jens Haagen Engelst
Bøgesvinget 39 Bøgesvinget 3 Bøgesvinget 19
lise@kratbjerghusene.dk leifkr@kratbjerghusene.dk  
 
Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Suppleant
Martin Borg Enevoldsen Tina Christiansen Christina Tørnblad
Bøgesvinget 53 Bøgesvinget 11 Bøgesvinget 41
martin@kratbjerghusene.dk tina@kratbjerghusene.dk  
 
Suppleant Revisor Revisor
Rie Toft-Jensen Thomas Jørgensen Arnth Mørk
Bøgesvinget 71 Bøgevej 27 Bøgesvinget 24