Forside

 

VINTERBREV

Til Grundejerne

Med denne vinterhilsen fra bestyrelsen vil vi blandt andet informere jer om, hvad bestyrelsen arbejder med for tiden.

Først vil vi dog byde de nye familier hjerteligt velkomne i grundejer-foreningen. Vi håber, I er faldet godt til og er blevet taget godt imod af jeres naboer.

Ligeledes vil vi sige tak til alle, der mødte frem til efterårets fællesdag. Det var dejligt at se så mange.

Udskiftning af vejbelysning og mulighed for fibernet.

Ballerup Kommune har besluttet at forny vejbelysningen i Skovlunde og arbejdet påbegyndes i starten af marts. Vi ved endnu ikke, hvornår arbejdet begynder i vores område, men vil selvfølgelig informere jer, så snart vi ved det.

I forbindelse med udskiftningen af vejbelysningen bliver der gravet tomme rør ned i vejen, så der kan lægges fibernet ud i hele området. I bestyrelsen arbejder vi i øjeblikket på at få klarlagt, hvilke muligheder det giver os og til hvilken pris.

Ballerup Kommune har udsendt information til alle via e-boks og man kan læse mere på kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk/borger/trafik/vej-trafik/vejbelysning.

Beskæring af platanerne omkring p-pladserne.

Er nu overstået, og har løftet områdets karakter gevaldigt.

Kloakker.

I indeværende år vil vi gå videre med renoveringen af vores kloakker, og det næste stykke, der står for tur er Bøgesvinget 1-31. Arbejdet påbegyndes tirsdag d. 7. februar 2017. De berørte grundejere har fået nærmere information.

Generalforsamling 2017.

Afholdes den 25. april i Medborgerhuset. Har I allerede nu forslag eller bare nogle ideer til, hvad der skal tages op på generalforsamlingen, må I gerne kontakte bestyrelsen allerede nu. Nærmere information og indkaldelse følger.

Til slut nogle praktiske informationer:

 Frost og sne: 

Vinteren synger på sit sidste vers og heldigvis har den indtil nu været mild. Men muligheden for frost og sne er der stadig og derfor gør vi opmærksom på, at selvom vi prøver at få ryddet stierne så hurtigt som muligt, så er det grundejernes ansvar, at stierne er ryddet.

Ved pludselig opstået isslag kan der anvendes salt i moderat mængde på stierne. I kan ligeledes hente en spand sand fra bunken ved foreningens skur eller i sandkasserne på legepladsen, og sprede sandet på stier og p-pladser.

Husk desuden, at når det er mørkt, skal hvert hus have tændt udebelysning ved facaden.

 Parkering:

Det sker desværre ofte, at man finder sin P-plads optaget. Derfor skal vi anmode om, at man kun parkerer på egen plads og at man ikke stiller sin bil der, hvor det måske er mest bekvemt. Besøgende henvises til gæstepladserne.

Parkering på vejen skal ske efter gældende færdselslov og husk at parkering ikke må ske på vendepladsen mellem Bøgesvinget og Bøgevej.

Affald: 

Vi gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at bruge fællesarealerne til affald og overskudsjord, samt at have effekter stående på fællesarealerne.

Vi må også erindre om, at affalds- og haveaffalds- og papirbeholdere samt storskrald først stilles ud onsdag aften, og at beholderne hentes tilbage igen af grundejerne så hurtigt som muligt om torsdagen. Vær opmærksom på at affaldsbeholdere og storskrald ikke spærrer for fodgængere på stier og fortov og heller ikke spærrer udkørslen fra P-pladserne. Uafhentet storskrald skal fjernes straks. Kontakt evt. Vestforbrændingens kundeservice, tlf. 70 25 70 60.

 

Lokalplan 113:

Vi erindrer om, at vores område er omfattet af en lokalplan, som selvfølgelig forventes overholdt af grundejerne. Går I og overvejer større eller mindre byggeprojekter, som omfatter husets ydre, er det altid en god idé at tjekke lokalplanen. Vi i bestyrelsen vil også gerne være behjælpelige med råd og vejledning.

 Hjemmeside og Facebook:

På grundejerforeningens hjemmeside kan I finde yderligere information om grundejerforeningens arbejde: www.kratbjerghusene.dk.

Vi har desuden oprettet en åben Facebookgruppe: Grundejerforeningen Kratbjerghusene.

Har I henvendelser og spørgsmål til bestyrelsen, skal det ske via e-mail til

kratbjerghusene@kratbjerghusene.dk

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Lise Kragelund (formand), Bøgesvinget 39

Steen Brodersen (kasserer), Bøgesvinget  9

Jørn Thyge, Bøgesvinget 53

Tina Christiansen, Bøgesvinget 11

Henrik Mølvig Jensen, Bøgesvinget 43

 

HUSK:

Spørg ikke hvad grundejerforeningen kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for grundejerforeningen!