Forside


NYT NYT
Kontingent bliver desværre ikke trukket i denne måned.
Det skyldes at vores aftale med Betalingsservice på grund af fejl fra min side er blevet suspenderet. Aftalen er nu på vej til at blive genoprettet og jeg håber meget at kontingentet kan blive trukket i næste måned, stadigvæk for perioden oktober til december. Husk at reservere pengene på kontoen. Jeg beklager fejlen. Leif Kristensen, kasserer

Sommerbrev – juli 2022

Referat af generalforsamling 26. april 2022

————

Generalforsamling 2022

Indkaldelse med dagsorden 2022

Bestyrelsens beretning for 2021

Regnskab 2021 underskrevet

Noter til regnskab

Budget 2022

Formular til forslag

Information til grundejerne april 2022

Referat af generalforsamling 07.09.21


Hjemmesiden og Facebook:

På grundejerforeningens hjemmeside kan I finde information om grundejerforeningen.

I den åbne Facebookgruppe: Grundejerforeningen Kratbjerghusene er der mulighed for at komme med hurtig information fra en beboer til de øvrige beboere i gruppen.


Har I henvendelser og spørgsmål til bestyrelsen, skal det ske via e-mail til

kratbjerghusene@kratbjerghusene.dk


Spørg ikke hvad grundejerforeningen kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for grundejerforeningen!