Forside

Generalforsamling 2021

På grund af restriktioner i forbindelse med Covid19-epidemien er generalforsamlingen 2021 udsat indtil videre. Generalforsamlingen forventes afholdt i sensommeren 2021.

Bestyrelsens beretning 2020, regnskab 2020 og budget for 2021 omdeles snarest til alle grundejere. Har man allerede nu forslag til behandling på den kommende generalforsamling, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen.


Hjemmesiden og Facebook:

På grundejerforeningens hjemmeside kan I finde information om grundejerforeningen.

I den åbne Facebookgruppe: Grundejerforeningen Kratbjerghusene er der mulighed for at komme med hurtig information fra bestyrelsen eller til hinanden.


Har I henvendelser og spørgsmål til bestyrelsen, skal det ske via e-mail til

kratbjerghusene@kratbjerghusene.dk


Spørg ikke hvad grundejerforeningen kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for grundejerforeningen!