Forside


NYT NYT

Sommerbrev – juli 2022


Referat af generalforsamling 26. april 2022

————

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022 afholdes tirsdag d. 26. april  2022 kl. 1930 i Kulturhuset, Bybjergvej 10, 2740 Skovlunde.

Indkaldelse med dagsorden 2022

Bestyrelsens beretning for 2021

Regnskab 2021 underskrevet

Noter til regnskab

Budget 2022

Formular til forslag

Information til grundejerne april 2022

Referat af generalforsamling 07.09.21


Hjemmesiden og Facebook:

På grundejerforeningens hjemmeside kan I finde information om grundejerforeningen.

I den åbne Facebookgruppe: Grundejerforeningen Kratbjerghusene er der mulighed for at komme med hurtig information fra en beboer til de øvrige beboere i gruppen.


Har I henvendelser og spørgsmål til bestyrelsen, skal det ske via e-mail til

kratbjerghusene@kratbjerghusene.dk


Spørg ikke hvad grundejerforeningen kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for grundejerforeningen!